Informacja Wydawcy i Redakacji miesięcznika "Samorząd Terytorialny" o przebiegu XVII dorocznego Konkursu o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Zobacz więcej.