Skład Sądu Konkursowego LV Konkursu „Państwa i Prawa” został powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN:
Prof. Andrzej Wróbel – przewodniczący
Prof. Joanna Haberko
Prof. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. Ewa Rott-Pietrzyk
Prof. Zygmunt Niewiadomski
Prof. Monika Szwarc
Prof. Piotr Tuleja – przedstawiciel Wolters Kluwer Polska
Prof. Tadeusz Wiśniewski
Prof. Jerzy Zajadło

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią 2020 r.

Wykaz prac zgłoszonych do udziału w LV Konkursie „Państwa i Prawa” zobacz tutaj.