Wyniki XXI edycji konkursu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcji „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego

Komunikat jury dotyczący wyników XXI edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2017/2018.

LIV Konkurs „Państwa i Prawa” - wykaz zgłoszonych prac habilitacyjnych i doktorskich

Skład Sądu Konkursowego LIV Konkursu „Państwa i Prawa” został powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Lista prac habilitacyjnych i doktorskich zgłoszonych do Konkursu. 

Relacja z wręczenia nagród.

Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
1. Przewodniczący: Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
3. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego

Skład sądu konkursowego X edycji Konkursu Przeglądu Sądowego

Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego

Książki zgłoszone do X edycji Konkursu Przeglądu Sądowego

W terminie wyznaczonym w regulaminie do X edycji Konkursu Przeglądu Sądowego zgłoszono następujące książki:
1. Żaneta Anuszewska Wójt, Joanna Chudzik, Karol Gołębiewski, Joanna Kardas-Śmiechowicz, Karolina Kozdrowiecka, Przemysław Rogala, Maja Tomkiewicz-Bieleń, Egzamin Komorniczy – Kazusy 2017
2. Leszek Bosek , Marek Safjan (red.), System Prawa Medycznego. Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego.
3. Paweł Daniluk (red.), Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2017/2018.

XVI edycja Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

Ogłoszenie o XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XVI doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

XX edycja Konkursu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcji miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego rozstrzygnięta

Komunikat jury

dotyczący wyników XX edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2016/2017.

MDDP&OSF Tax Everest - ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

MDDP oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspólnie zorganizowali konkurs, którego celem jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2017/2018. Partnerem konkursu jest Wolters Kluwer Polska, a "Przegląd Podatkowy" objął wydarzenie patronem medialnym.
Szczegółowe informacje i terminy przesyłania prac zobacz na stronie taxeverest.pl.

Ogłoszenie o X edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. oraz Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłaszają dziesiątą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wydaną w 2017 r. 
Zapraszamy do zgłaszania i nadsyłania opracowań zasługujących na wyróżnienie w terminie do 15.10.2018 r.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu tutaj.

Strona 2 z 2

Please publish modules in offcanvas position.