Krajowa Rada
Sądownictwa

Kwartalnik

Slider
Krajowa Rada Sądownictwa Wstęp
Kwartalnik Krajowa Rada Sądownictwa jest pismem branżowym, kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego. Dlatego oprócz tekstów naukowych, dotyczących ustroju sądów i problemów sądownictwa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, etyki sędziowskiej, komentarzy do aktualnego orzecznictwa i materiałów odnoszących się do problemów środowiska sędziowskiego (np. kształcenia sędziów czy medialnego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości), publikowane są informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, sylwetki nowo powołanych sędziów, rozmowy z czołowymi postaciami środowiska oraz – w dziale „poza wokandą” – z sędziami o nietuzinkowych zainteresowaniach.

ISSN 1689-5088

Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Czasopismo jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i Krajową Radę Sądownictwa. Istnieje od 2008 roku.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Krajowa Rada Sądownictwa” Autor otrzymuje 5 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (50,50).

Kolegium redakcyjne

Krzysztof Grajewski (redaktor naczelny) więcej ›
Justyna Kossak (dyrektor Działu Praw Autorskich Wolters Kluwer SA)
Gabriela Ott (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach) więcej ›
Łukasz Bojarski (członek zarządu i współzałożyciel INPRIS) więcej ›
Jan Kremer (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) więcej ›
Waldemar Żurek (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) więcej ›
Katarzyna Bojarska (sekretarz redakcji)
Jan Czempas (redaktor statystyczny)
Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (Patronat honorowy)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w 2017 r. byli:

Katarzyna Gonera
Roman Kęska
dr Aneta Łazarska
dr hab. Dawid Miąsik
Małgorzata Niezgódka-Medek
dr Paweł Skuczyński
dr Jarosław Sułkowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Aktualności

  
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

  W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w…

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2017

  Numer 3 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w znacznej części jest poświęcony planowanym zmianom ustawodawczym regulacji konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, która ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2016

  Numer 4/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” rozpoczyna relacja Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się w Warszawie 3.09.2016 r. Odwaga, niezawisłość i niezależność, państwo prawa, trójpodział władzy, Konstytucja – to słowa najczęściej wypowiadane podczas tego zjazdu, w…

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2016

  Numer 3/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w dużej części został poświęcony aktualnym zagadnieniom dotyczącym niezawiłości sędziowskiej oraz niezależności sądownictwa. Tej właśnie problematyce poświęcony jest artykuł Waldemara Żurka „Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady…

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.