Krajowa Rada
Sądownictwa

Kwartalnik

Slider
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Krajowa Rada Sądownictwa” Autor otrzymuje 5 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (55,29).

Krajowa Rada Sądownictwa Wstęp
Kwartalnik Krajowa Rada Sądownictwa jest pismem branżowym, kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego. Dlatego oprócz tekstów naukowych, dotyczących ustroju sądów i problemów sądownictwa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, etyki sędziowskiej, komentarzy do aktualnego orzecznictwa i materiałów odnoszących się do problemów środowiska sędziowskiego (np. kształcenia sędziów czy medialnego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości), publikowane są informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, sylwetki nowo powołanych sędziów, rozmowy z czołowymi postaciami środowiska oraz – w dziale „poza wokandą” – z sędziami o nietuzinkowych zainteresowaniach.

ISSN 1689-5088

Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Czasopismo jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i Krajową Radę Sądownictwa. Istnieje od 2008 roku.

Kolegium redakcyjne

Krzysztof Grajewski (redaktor naczelny) więcej ›
Justyna Kossak (dyrektor Działu Praw Autorskich Wolters Kluwer SA)
Gabriela Ott (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach) więcej ›
Łukasz Bojarski (członek zarządu i współzałożyciel INPRIS) więcej ›
Jan Kremer (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) więcej ›
Waldemar Żurek (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) więcej ›
Katarzyna Bojarska (sekretarz redakcji)
Jan Czempas (redaktor statystyczny)
Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (Patronat honorowy)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w 2017 r. byli:

Katarzyna Gonera
Roman Kęska
dr Aneta Łazarska
dr hab. Dawid Miąsik
Małgorzata Niezgódka-Medek
dr Paweł Skuczyński
dr Jarosław Sułkowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Aktualności

  
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

  W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w…

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2017

  Numer 3 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w znacznej części jest poświęcony planowanym zmianom ustawodawczym regulacji konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, która ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2016

  Numer 4/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” rozpoczyna relacja Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się w Warszawie 3.09.2016 r. Odwaga, niezawisłość i niezależność, państwo prawa, trójpodział władzy, Konstytucja – to słowa najczęściej wypowiadane podczas tego zjazdu, w…

 • 
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2016

  Numer 3/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w dużej części został poświęcony aktualnym zagadnieniom dotyczącym niezawiłości sędziowskiej oraz niezależności sądownictwa. Tej właśnie problematyce poświęcony jest artykuł Waldemara Żurka „Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady…

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.