Samorząd Terytorialny 6/2019

ST 06 2019 Jedynka 000

Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych

 

 

 

 

 

 

Samorząd Terytorialny 4/2019

ST 04 2019 Jedynka 000

Obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy jako instrument wzmocnienia pozycji rady gminy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2