Europejski Przegląd Sądowy

ISSN 1895-0396

 

„Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

"Europejski Przegląd Sądowy" prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

W każdym numerze "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo stałe działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia "kamieni milowych" - najważniejszych orzeczeń. dokonanych od początku działalności ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Europejski Przegląd Sądowy” Autor otrzymuje 11 punktów.

 

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (55,69).

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” wchodzą:

 

 • Jan Barcz
 • Paul Craig
 • Pedro Cruz Villalón
 • Władysław Czapliński
 • Jacqueline Dutheil de la Rochere
 • Tadeusz Ereciński
 • Lech Gardocki
 • Leszek Garlicki
 • Zbigniew Hajn
 • Roman Hauser
 • Piotr Hofmański
 • Koen Lenaerts
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Hanna Machińska
 • Lech K. Paprzycki
 • Ingolf Pernice
 • Teresa Romer
 • Matthias Ruffert
 • Marek Safjan
 • Walerian Sanetra
 • Ryszard Skubisz
 • Janusz Trzciński
 • Andrzej Wasilewski
 • Bruno de Witte
 • Andrzej Wróbel
 • Mirosław Wyrzykowski

Kolegium redakcyjne

W skład kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy" wchodzą:

 

 • Stanisław Biernat (redaktor naczelny)
 • Ireneusz C. Kamiński
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Monika Namysłowska
 • Nina Półtorak
 • Maciej Szpunar
 • Monika Szwarc
 • Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” w 2016 r. byli:
 

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Biernat
 • dr hab. Ireneusz C. Kamiński
 • dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk
 • prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • dr hab. Monika Namysłowska
 • dr hab. Nina Półtorak
 • dr hab. Maciej Szpunar
 • dr hab. Monika Szwarc

Artykuł omawiający wyrok ETPCz Baka przeciwko Węgrom, do pobrania

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała 23.06.2016 r. wyrok w sprawie Baka przeciwko Węgrom. Skarżący to prezes Sądu Najwyższego, pozbawiony funkcji w następstwie zmian dokonanych przez rząd Wiktora Orbána. Strasburskie orzeczenie stwierdzające naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyka m.in. uprawnień sędziów do poddania kontroli krajowego sądu decyzji związanych z mianowaniem i usunięciem z sędziowskiego stanowiska, wymierzaniem sędziom sankcji dyscyplinarnych, a także ich awansem zawodowym. Ale w tle sprawy znalazło się i inne zagadnienie.
Kwestia ta została obszernie i wnikliwie przedstawiona w artykule Ireneusza C. Kamińskiego, Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości, "Europejski Przegląd Sądowy" 9/2016.

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

 

 

* Pola wymagane

Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów