Finanse Komunalne

ISSN 1232-0307

 

"Finanse Komunalne" - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.

W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. 

Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

 

Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.

 

Periodyk z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).
Wskaźnik Index Copernicus Value (5,34).

Kolegium redakcyjne

W skład kolegium redakcyjnego miesięcznika "Finanse Komunalne" wchodzą:

 

 • prof. dr hab. Mirosław Stec (Redaktor Naczelny)
 • Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
 • Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
 • dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
 • dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
 • dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)
 • Klaudia Szawłowska-Milczarek (Sekretarz Redakcji)

Rada naukowo-programowa

W skład Rady Naukowo-Programowej miesięcznika „Finanse Komunalne” wchodzą: 

 

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Zyta Gilowska,
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
 • prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
 • dr Czesława Rudzka-Lorentz 
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
 • Elżbieta Suchocka-Roguska

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika Finanse Komunalne w 2014 r. byli:
 

Rada programowa

 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Zyta Gilowska,
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
 • prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz


Recenzenci zewnętrzni

 • dr Arkadiusz Babczuk
 • dr Kazimierz Bandarzewski
 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr Michał Bitner
 • dr Bogdan Cybulski
 • dr Katarzyna Dojwa
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • prof. dr hab. Leonard Etel
 • dr Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • dr Mirosław Gdesz
 • dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. UŚl
 • dr hab. Tomasz G. Grosse, prof. UW
 • Krzysztof Gruszecki, radca prawny
 • dr hab. Beata Guziejewska
 • dr hab. Joanna Jagoda 
 • dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG
 • prof. dr hab. Leon Kieres 
 • dr hab. Dariusz R. Kijowski, prof. UwB
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS
 • dr Ryszard Krawczyk 
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr Ewa Markowska-Bzducha
 • dr hab. Czesław Martysz, prof. UŚ

 

 

 • dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
 • Elżbieta Suchocka-Roguska

 

 

 • dr hab. Stanisław Mazurdr hab. Marek Mączyński
 • dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr 
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
 • Mirosław Paczocha, radca prawny
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek 
 • prof. dr hab Stanisław Prutis, sędzia NSA 
 • dr Krzysztof Radzikowski
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • dr hab. Joanna M. Salachna, prof. UwB 
 • dr Paweł Skuczyński
 • dr Stanisław Srocki
 • dr hab. Jerzy Supernat, prof. UWr
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 • dr Anna Ostrowska
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UE w Krakowie 
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • dr hab. Marek Szydło, prof. UWr
 • dr Zbigniew Wójcik 
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 • dr Marcin Zawicki

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów