Finanse Komunalne

ISSN 1232-0307

 

Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.

W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Oferta Finansów Komunalnych jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. 

Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

 

Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w Finansach Komunalnych są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Finanse Komunalne” Autor otrzymuje 7 punktów.


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (58,29).

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Finanse Komunalne" wchodzą:

 

 • prof. dr hab. Mirosław Stec (Redaktor Naczelny)
 • Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
 • Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
 • dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
 • dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
 • dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)
 • Klaudia Szawłowska-Milczarek (Sekretarz Redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika Finanse Komunalne w 2015 r. byli:
 

 • dr Michał Bitner
 • dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG
 • dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
 • dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Czesław Martysz, prof. UŚ

 

 

 • dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • dr hab. Joanna Salachna, prof. UwB
 • prof dr hab. Krzysztof Surówka
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

 

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Finanse Komunalne” wchodzą: 

 

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
 • prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
 • dr Czesława Rudzka-Lorentz 
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
 • Elżbieta Suchocka-Roguska

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów