Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

ISSN 1233-4634

 

Czasopismo Glosa jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa wyjaśnia kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów takich ustaw, jak prawo działalności gospodarczej, prawo bankowe, prawo finansach publicznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Kwartalnik „Glosa" zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczących różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a ich zawartość merytoryczna i przydatność dla rozwoju nauki i praktyki prawniczej jest weryfikowana i opiniowana przez grono wybitnych recenzentów z danej dziedziny prawa. Wszystkie publikacje są weryfikowane i opiniowane przez grono wybitnych recenzentów zajmujących się daną dziedziną prawa oraz Kolegium Redakcyjne i Radę Programową składającą się z niekwestionowanych autorytetów prawniczych.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Glosa” Autor otrzymuje 11 punktów


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (57,41).

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:

 

 • prof. dr hab. Janusz Barta
 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • dr Jerzy Modrzejewski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • prof. dr hab. Jerzy Rajski
 • prof. dr hab. Marek Safjan
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • prof. dr hab. Ireneusz Weiss
 • Leight Williams

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:

 

 • Marek Grzybowski
 • Grzegorz Borkowski
 • Andrzej Kalwas
 • Anna Popławska
 • Marek Safjan
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnikaGlosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach w 2016 r. byli:
 

 • dr hab. Łukasz Gasiński
 • doc. dr Teresa Grzeszak
 • doc. dr Marek Grzybowski
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski
 • doc. dr Małgorzata Modrzejewska
 • prof. dr hab. Józef Okolski
 • dr Wiesław Opalski
 • dr hab. Konrad Osajda
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 • dr Cezary Wiśniewski

Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

08 luty 2017
Glosa 1/2017

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

19 grudzień 2016
Glosa 4/2016

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

20 lipiec 2016
Glosa 3/2016

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

25 kwiecień 2016
Glosa 2/2016

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

25 styczeń 2016
Glosa 1/2016

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

19 październik 2015
Glosa 4/2015

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

17 lipiec 2015
Glosa 3/2015

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

08 luty 2015
Glosa 2/2015

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

08 styczeń 2015
Glosa 1/2015

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

08 kwiecień 2014
Glosa 4/2013

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów