Krajowa Rada Sądownictwa

ISSN 1689-5088

 

Kwartalnik Krajowa Rada Sądownictwa jest pismem branżowym, kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego. Dlatego oprócz tekstów naukowych, dotyczących ustroju sądów i problemów sądownictwa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, etyki sędziowskiej, komentarzy do aktualnego orzecznictwa i materiałów odnoszących się do problemów środowiska sędziowskiego (np. kształcenia sędziów czy medialnego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości), publikowane są informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, sylwetki nowo powołanych sędziów, rozmowy z czołowymi postaciami środowiska oraz – w dziale „poza wokandą” – z sędziami o nietuzinkowych zainteresowaniach. Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Czasopismo jest wydawane przez Wolters Kluwer SA i Krajową Radę Sądownictwa. Istnieje od 2008 roku.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Krajowa Rada Sądownictwa” Autor otrzymuje 5 punktów.

 

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (54,72).

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” wchodzą:

 

 • Krzysztof Grajewski (redaktor naczelny)  
 • Justyna Kossak (dyrektor Działu Praw Autorskich Wolters Kluwer SA)
 • Gabriela Ott (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach)
 • Łukasz Bojarski (członek KRS, członek zarządu i współzałożyciel INPRIS)
 • Jan Kremer (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie)
 • Waldemar Żurek (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie)
 • Katarzyna Bojarska (sekretarz redakcji)
 • Jan Czempas (redaktor statystyczny)
 • Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (Patronat honorowy)

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa w 2014 r. byli:

 • Roman Kęska
 • Małgorzata Niezgódka-Medek
 • Waldemar Żurek
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
 • dr Aneta Łazarska
 • dr Dawid Miąsik
 • dr Paweł Skuczyński
 • dr Jarosław Sułkowski

Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów