Orzecznictwo Sądów Polskich

ISSN 0867-1850

 

Najstarszy na rynku comiesięczny zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

 • wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych,
 • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej,
 • streszczenia glos w języku angielskim,
 • skorowidz przedmiotowy.

 

Liczba numerów w prenumeracie: 12.

 

Czasopismo wydawane wcześniej przez Wydawnictwo LexisNexis.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Orzecznictwo Sądów Polskich” Autor otrzymuje 11 punktów.

 

Wkaźnik Index Copernicus Value 2015 (56,48).

 

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich" wchodzą:

 • prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
 • prof. dr hab. Jan Jończyk
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra
 • prof. dr hab. Jan Skupiński
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński,
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Redakcja

W skład Redakcji miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” wchodzą:

 

 • prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
 • dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
 • Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
 • dr Kazimierz Jaśkowski
 • dr hab. Andrzej Kabat
 • dr Przemysław Kalinowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2015 r. byli:

 • Zdzisław Brodecki
 • Teresa Dukiet-Nagórska
 • Bogusława Gnela
 • Edward Gniewek
 • Jacek Górecki
 • Kazimierz Jaśkowski
 • Andrzej Kabat
 • Przemysław Kalinowski
 • Andrzej Matan

 

 • Teresa Mróz
 • Leszek Ogiegło
 • Aleksander Oleszko
 • Piotr Stec
 • Andrzej Torbus
 • Tadeusz Wiśniewski
 • Feliks Zedler

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów