Państwo i Prawo

ISSN 0031-0980

 

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN, ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

 • analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
 • glosy do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i okręgowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
 • recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych,
 • informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą,
 • polską bibliografię prawniczą.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Państwo i Prawo” Autor otrzymuje 13 punktów.

 


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (64,82).

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2016 r. byli:

 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Janusz Barta
 • Stanisław Biernat
 • Bogumił Brzeziński
 • Kazimierz Działocha
 • Lech Garlicki
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Roman Hauser
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Ireneusz C. Kamiński
 • Zbigniew Kmieciak
 • Cezary Kosikowski
 • Leszek Kubicki  
 • Roman Kwiecień
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Cezary Mik
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Lech K. Paprzycki
 • Stanisław Piątek
 • Walerian Sanetra
 • Jacek Sobczak
 • Tomasz Stawecki
 • Krzysztof Ślebzak
 • Stanisław Waltoś
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Adam Zieliński
 • Marek Zubik
 • Czesława Żuławska

Redakcja

W skład Redakcji miesięcznika „Państwo i Prawo” wchodzą:

 

 • Andrzej Wróbel – redaktor naczelny
 • Roman Hauser – zastępca redaktora naczelnego
 • Cezary Kosikowski – zastępca redaktora naczelnego
 • Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – zastępca redaktora naczelnego
 • Michał Ziółkowski – sekretarz redakcji

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

 

Komitet redakcyjny

 • Jan Barcz
 • Janusz Barta
 • Stanisław Biernat
 • Wojciech Brzozowski (sekretarz komitetu)
 • Leszek Garlicki
 • Tomasz Giaro
 • Edward Gniewek
 • Tomasz Grzegorczyk
 • Hubert Izdebski
 • Tomasz Kaczmarek
 • Zbigniew Kmieciak
 • Leszek Kubicki
 • Leszek Leszczyński
 • Ewa Łętowska
 • Ryszard M. Małajny
 • Maria Matey-Tyrowicz
 • Cezary Mik
 • Maksymilian Pazdan
 • Stanisław Piątek
 • Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Walerian Sanetra
 • Mirosław Sitarz
 • Stanisław Waltoś
 • Marek Wąsowicz
 • Roman Wieruszewski
 • Zbigniew Witkowski
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Eleonora Zielińska
 • Adam Zieliński
 • Bronisław Ziemianin
 • Czesława Żuławska

Członkowie zagraniczni

 • Timea Drinoczi
 • Jan Filip
 • Christophe Hillion
 • Carlos Flores Juberías
 • Adam Łazowski
 • Bertrand Mathieu
 • Franz C. Mayer
 • Józef Mélèze-Modrzejewski
 • Ladislav Orosz
 • Fernando Reviriego Picón
 • Wojciech Sadurski

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów