Polski Proces Cywilny

ISSN 2082-1743

 

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematykę sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych. 

 

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Polski Proces Cywilny” Autor otrzymuje 6 punktów.

 

Rada programowa

W skład Rady programowej kwartalnika „Polski Proces Cywilny” wchodzą:

 

 • Henryk Dolecki
 • Tadeusz Ereciński
 • Agnieszka Góra-Błaszczykowska
 • Jacek Gudowski
 • Janusz Jankowski
 • Stanisława Kalus
 • Miklós Kengyel
 • Krzysztof Knoppek
 • Kazimierz Lubiński
 • Andrzej Marciniak
 • Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Vytautas Nekrošius
 • Henryk Pietrzkowski
 • Piotr Pogonowski
 • Andrzej Zieliński

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny” wchodzą:

 

 • Katarzyna Gajda-Roszczynialska
 • Paweł Grzegorczyk
 • Krystian Markiewicz
 • Marcin Walasik
 • Karol Weitz (redaktor naczelny)
 • Piotr Rylski (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Polski Proces Cywilny w 2015 r. byli:
 

 • Sławomir Cieślak
 • Anna Hrycaj
 • Andrzej Jakubecki
 • Volodymyr Kossak
 • Jerzy Pisuliński
 • Andrzej Torbus
 • Karol Weitz
 • Tadeusz Wiśniewski
 • Feliks Zedler

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów