Przegląd Podatkowy

ISSN: 0867-7514

 

Miesięcznik wydawany od 1991 r. „Przegląd Podatkowy” jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. 

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.

Artykuły są pogrupowane w poszczególnych działach. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako „Temat miesiąca”. Pozostałe artykuły (analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych, komentarze do aktów prawa podatkowego) zamieszczane są w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Kontrola skarbowa”, „Postępowanie administracyjne”, „Postępowanie przed SA” i „Postępowanie egzekucyjne”, „Zdania odrębne” (w którym publikowane są artykuły poświęcone zdaniom odrębnym do orzeczeń sądów administracyjnych, w szczególnie ważnych dla podatników kwestiach).

 

Dział „Orzecznictwo” zawiera przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. Szczególną wartość opracowań orzeczeń sądowych TSUE zamieszczanych na łamach „Przeglądu Podatkowego” stanowi omówienie znaczenia tych rozstrzygnięć w kontekście odpowiednich krajowych regulacji prawa podatkowego. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział „Precedensowe sprawy”, w którym przedstawiane są szczególnie ważne – przełomowe dla podatników – orzeczenia, opisane przez pracowników kancelarii reprezentujących stronę przed sądem.

 

Pozostałe działy to: „Głos doradców podatkowych”, „Profesjonaliści o Podatkach”, „Praktyka zawodowa” – w których omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące korporacji doradców podatkowych, w szczególności wykonywania tego zawodu i organizacji kancelarii doradcy podatkowego, ważne konferencje, sympozja i inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych; „Praktyka skarbowa” – gdzie przedstawiciele organów podatkowych komentują zagadnienia wzbudzające liczne wątpliwości podatników; „Legislacja – opinie i komentarze” – w którym są prezentowane i obszernie omawiane projekty aktów prawnych istotne dla podatników; „Aktualności z Brukseli”.
W „Przeglądzie Podatkowym” publikowane są także recenzje komentarzy i monografii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Podatkowy” Autor otrzymuje 6 punktów.


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (58,29).

 

 

Rada programowa

W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatkowy” wchodzą:

 • mec. Mariusz Aleksandrowicz
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski
 • mgr Bożena Lisiecka-Zając
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
 • prof. dr hab. Adam Mariański
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 • mec. Tomasz Olkiewicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
 • mec. Piotr Żarski

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Podatkowy" wchodzą:

 • sędzia NSA Adam Bącal
 • Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
 • dr Sławomir Krempa
 • sędzia NSA Sylwester Marciniak
 • doradca podatkowy Małgorzata Militz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
 • dr hab. Krzysztof G. Szymański
 • doradca podatkowy Andrzej Taudul

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy” w 2016 r. byli:

 • sędzia NSA Adam Bącal
 • sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska
 • dr Hanna Filipczyk
 • dr Sławomir Krempa
 • dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • doradca podatkowy Dariusz M. Malinowski
 • doradca podatkowy Małgorzata Militz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr Jowita Pustuł
 • dr Dariusz Strzelec
 • dr hab. Krzysztof G. Szymański
 • doradca podatkowy Andrzej Taudul
 • sędzia NSA Sylwester Marciniak

Artykuł z bieżącego numeru do pobrania

W kwietniu 1991 r. ukazał się pierwszy numer Przeglądu Podatkowego. Z tej okazji do kwietnia b.r. udostępniamy bezpłatnie z bieżących numerów czasopisma wybrane przez Redakcję artykuły.

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma
Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów