Przegląd Prawa Handlowego

ISSN 1230-2996

 

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu.

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców wydawany od 1992 r. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe.
Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (57,41).

Rada programowa

W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” wchodzą: 

 

 • prof. dr hab. Janusz Barta
 • prof. Emilio Castorina
 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • prof. Julian Juergensmeyer
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • dr Jerzy Modrzejewski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • prof. dr hab. Jerzy Rajski
 • prof. dr hab. Marek Safjan
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • prof. dr hab. Ireneusz Weiss
 • dr Leight Williams

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" wchodzą:

 

 • dr Wiesław Opalski (redaktor naczelny) 
 • dr Małgorzata Modrzejewska (zastępca redaktora naczelnego) 
 • Anna Popławska (sekretarz redakcji) 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego w 2016 r. byli:
 

 • dr hab. Łukasz Gasiński
 • doc. dr Teresa Grzeszak
 • doc. dr Marek Grzybowski
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski
 • doc. dr Małgorzata Modrzejewska
 • prof. dr hab. Józef Okolski
 • dr Wiesław Opalski
 • dr hab. Konrad Osajda
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 • dr Cezary Wiśniewski

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów