Przegląd Prawa Publicznego

ISSN 1896-8996

 

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

 

 

Czytelnicy Przeglądu Prawa Publicznego mają dostęp do:

 • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
 • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
 • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
 • recenzji najciekawszych publikacji.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 7 punktów.

 

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (56,55).

 

Redakcja

W skład Redakcji miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” wchodzą:

 

 • Paweł Chmielnicki (redaktor naczelny)
 • Andrzej Adamczyk (zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji)

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego”  wchodzą: 

 

 • prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Szkoła Głowna Handlowa
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Stahl
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Woś, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. zw. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Jaap Hage, Maastricht University
 • prof. Timo Koivurova, Lapland University in Rovaniemi
 • doc. dr Martin Kopecký, Charles University in Prague

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego w 2015 r. byli:
 

 • Kazimierz Bandarzewski
 • Dorota Dąbek
 • Bogdan Dolnicki
 • Zofia Duniewska
 • Andrzej Dziadzio
 • Filip Grzegorczyk
 • Barbara Jaworska-Dębska
 • Wiesław Kisiel
 • Zbigniew Kmieciak
 • Beata Kucia-Guściora
 • Czesław Martysz
 • Marek Mączyński
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Jerzy Paśnik
 • Stefan Płażek
 • Małgorzata Stahl
 • Aleksandra Wiktorowska
 • Tadeusz Włudyka
 • Tadeusz Woś
 • Halina Zięba-Załucka
 • Jan Zimmermann

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów