Przegląd Sądowy

ISSN 0867-7255

 

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości, przeznaczony przede wszystkim dla praktyków. Porusza aktualne problemy związane ze stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przegląd Sądowy to czasopismo o bogatej, ponad 60-letniej tradycji. „Przegląd Sądowy” to tytuł, który znamy od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się blisko 67 lat temu, w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem  przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i  praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem  przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i obecnie Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (od 1996 r.).

 

Miesięcznik zawiera:

 • artykuły - około 6-8 w każdym numerze, oraz
 • glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów.

 

Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Sądowy” Autor otrzymuje 11 punktów. 


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (58,85).

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Sądowy" wchodzą:

 

 • Tadeusz Ereciński (redaktor naczelny)
 • Leszek Garlicki
 • Małgorzata Gersdorf
 • Jacek Gudowski
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
 • Marta Romańska
 • Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny)
 • Klaudia Szawłowska-Milczarek (sekretarz redakcji)
 • Stanisław Zabłocki
 • Andrzej Zoll

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Sądowy” w 2015 r. byli:
 

 • prof. dr hab. Mirosław Bączyk
 • dr hab. Paweł Grzegorczyk
 • dr Konrad Osajda
 • prof. ALK dr hab. Lech Paprzycki
 • SSN Henryk Pietrzkowski

 

 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • prof. dr hab. Roman Trzaskowski
 • prof. dr hab. Karol Weitz
 • prof. dr hab. Kazimierz Zawada

 

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

   

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów