Samorząd Terytorialny

ISSN 0867-4973

 

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.

Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.

 

Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego.

Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Samorząd Terytorialny” Autor otrzymuje 11 punktów.


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (58,29).

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski 
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • prof. dr hab. Teresa Rabska
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 

 • prof. dr hab. Hubert Izdebski (redaktor naczelny)
 • dr Igor Zachariasz (zastępca redaktora naczelnego)
 • dr Justyna Przedańska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2015 r. byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr Maciej Dercz
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 • dr hab. Joanna Jagoda
 • prof. dr hab. Maria Jastrzębska
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • dr Ryszard P. Krawczyk
 • dr hab. Piotr Lisowski
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. WSZiB w Poznaniu
 • prof. dr hab. Janusz Sługocki
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów