Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

ISSN 1734-803X

 

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Autor otrzymuje 8 punktów.

 

Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (54,12)

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” wchodzą:

 • Barbara Adamiak
 • Stefan Babiarz
 • Stanisław Biernat
 • Jacek Chlebny
 • Irena Chojnacka
 • Jan Filip
 • Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)
 • Bogusław Gruszczyński
 • Roman Hauser
 • Andrzej Kisielewicz
 • Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)
 • Andrzej Skoczylas
 • Janusz Trzciński (redaktor naczelny)
 • Maria Wiśniewska
 • Andrzej Wróbel
 • Marek Zirk-Sadowski

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” w 2015 r. byli:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • dr Stefan Babiarz
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • dr hab. Jacek Chlebny
 • dr Agnieszka Choduń
 • członek BO NSA Irena Chojnacka
 • sędzia NSA Bogusław Dauter
 • sędzia NSA Janusz Drachal
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • prof. dr hab. Jan Filip
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
 • sędzia NSA w st. spocz. Bogusław Gruszczyński
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • dr hab. Małgorzata Jaśkowska
 • dr hab. Gabriela Jyż
 • dr hab. Maciej Kaliński
 • dr Andrzej Kisielewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • prof. dr hab. Wojciech Kocot
 • dr hab. Piotr Korzeniowski
 • dr Adam Krzywoń
 • prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • dr Piotr Pietrasz
 • dr hab. Nina Półtorak
 • dr hab. Piotr Przybysz
 • sędzia NSA Włodzimierz Ryms
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 • prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Robert Stefanicki
 • dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • prof. dr hab. Tadeusz Widła
 • sędzia NSA Maria Wiśniewska
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • dr hab. Kamil Zeidler
 • prof. dr hab. Marek Zubik

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

 

 

* Pola wymagane

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line


Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów