Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 1689-7080

 

ZNUJ PPIW jest kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI).


Od połowy 2008 r. kwartalnik wydaje Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Autor otrzymuje 13 punktów.


Wskaźnik Index Copernicus Value 2015 (61,76).

Redakcja

W skład Redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

 

 • Andrzej Matlak (redaktor naczelny)
 • Jan Czempas (redaktor statystyczny)
 • Krzysztof Felchner (redaktor koordynujący)
 • Dariusz Kasprzycki
 • Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
 • Justyna Ożegalska-Trybalska
 • Anna Tischner

Rada naukowa

W skład Rady naukowej kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”  wchodzą: 

 

 • Janusz Barta
 • Jan Błeszyński
 • Monika Czajkowska-Dąbrowska
 • Prof. Dr. Thomas Dreier
 • Bogusław Gawlik
 • Prof. Dr Reto M. Hilty
 • Marian Kępiński
 • Wojciech Kowalski
 • Ryszard Markiewicz
 • Bogdan Michalski
 • Aurelia Nowicka
 • Ewa Nowińska
 • Maksymilian Pazdan
 • Maria Poźniak-Niedzielska
 • Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Ryszard Skubisz
 • Janusz Szwaja
 • Elżbieta Traple

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” w 2016 r. byli:
 

 

 • Beata Giesen
 • Joanna Banasiuk
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Łukasz Żelechowski
 • Daria Katarzyna Gęsicka
 • Rafał Sikorski
 • Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
 • Adrian Niewęgłowski

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

Zamów bezpłatny egzemplarz czasopisma

Sprawdź przydatność tej publikacji w swojej pracy! Zapoznaj się bezpłatnie z przykładowym numerem czasopisma.

 

Wypełnij formularz, a na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania czasopisma w formacie PDF.

 

 

* Pola wymagane

Cennik

cennik-czasopisma

Wybierz ofertę dla siebie!


Cennik

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami redakcji.Redakcja

Aktualności

 

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

Sprawdź poniżej

Najpełniejsza oferta czasopism dla profesjonalistów