Miesięcznik

Orzecznictwo Sądu
Najwyższego. Izba Kontroli
Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych

Slider
Mlotek Sedziowski 00060

Urzędowy zbiór najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami. Orzecznictwo jest tłoczone z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i jest przygotowywane przez Sędziów Sądu Najwyższego. Zbiór jest podstawowym narzędziem w praktyce zawodowej sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
Zeszyty pozwalają śledzić linię orzecznictwa w sprawach z zakresu:

- skarg nadzwyczajnych,
- protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum,
- spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.


ISSN 2657-9863

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych" wchodzą:

SSN dr hab. Joanna Lemańska (przewodnicząca)
SSN dr hab. Adam Redzik (zastępca przewodniczącej)
SSN dr hab. Paweł Księżak
dr Joanna Kruszyńska-Kola (sekretarz)

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.
Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl