Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2019

OWSS 01 2019 okladka v2Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 października 2015 r. (II SAB/Gd 128/15)

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2019

OWSS 01 2019 okladka v2Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków a wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres poprzedzający dzień aktualizacji danych ewidencyjnych – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2017 r. (II FSK 1818/15)

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2018

OWSS 01 2019 okladka v2Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na oficjalny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie BIP – glosa częściowo aprobująca do wyroku naczelnego sądu administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r., (I osK 2577/17)

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2018

OWSS 01 2019 okladka v2Wyłączenie gminy z obowiązku płacenia podatku VAT przy realizacji niektórych zadań w zakresie edukacji – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1271/15)

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2018

OWSS 01 2019 okladka v2Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 czerwca 2017 r. (IV SA/Po 246/17)

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.