Bibliografia prawnicza, artykuły, za okres 1.12-31.12.2018 r.

Bobliografia Prawnicza, artykuły, za okres 1.10-31.10.2018 r.

Bibliografia Prawnicza, książki (wybór), za okres 1.05-31.10.2018 r.