Państwo i Prawo 2/2019

panstwo i prawo

Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina a problem klauzul generalnych. Klauzule generalne jako odesłania wewnątrzsystemowe

 

 

 

 

 

Państwo i Prawo 8/2018

panstwo i prawo

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną.
Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

 

 

 

 

 

Strona 2 z 3