Państwo i Prawo 8/2018

panstwo i prawo

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną.
Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

 

 

 

 

 

Państwo i Prawo 6/2018

panstwo i prawo

Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r.

 

 

 

 

 

Strona 3 z 3