Polscy pracownicy są podzieleni. Zdaniem 48,6 proc. z nich lojalność przekłada się na finansowe i pozafinansowe

korzyści. Pozostali nie mają zdania lub uważają, że nowi pracownicy otrzymują podobne warunki.

Mimo wątpliwości Polacy są lojalni wobec swoich pracodawców. Największa grupa, bo aż 43,4 proc., uważa, że

idealny czas pracy w jednej firmie to od 3 do 5 lat – wynika z sondażu Pensjo-Metr.pl od Monster Polska2, który został

przeprowadzony w styczniu i lutym2018 r.

Z sondy na polskim rynku pracy wynika także, że 22,5 proc. uważa, iż dobrze jest związać się z firmą na 6–9 lat, 12,5 proc. za najbardziej odpowiedni okres pracy uznaje 15 lat. Okres od 10 do 15 lat wskazało 11,7 proc. ankietowanych. Stosunkowo niewiele osób odpowiedziało, że warto pracować u jednego pracodawcy krócej niż rok – uznało tak zaledwie 1,7 proc. badanych, a między 1–2 lata – 8,2 proc. Duża część respondentów uważa, że bycie lojalnym wobec pracodawcy owocuje korzyściami finansowymi lub niefinansowymi – odpowiedziało tak adekwatnie 27,9 proc. i 20,7 proc. Polaków.

Z drugiej strony 33,1 proc. uważa, iż nowi pracownicy osiągają podobne korzyści i warunki zatrudnienia. A 18,4 proc. nie ma zdania. Z sondażu wynika, że 68,4 proc. miało od 1 do 3 pracodawców. Z kolei powyżej dziesięciu– tylko 1,7 proc. Wśród krajów, w których przeprowadzono badanie, najbardziej lojalnymi pracownikami, którzy pracowali dla obecnego pracodawcy przez ponad 5 lat, okazali się Finowie – 72,8 proc. i Słoweńcy – 70,2 proc. Dla porównania w Polsce tacy pracownicy stanowili 46,7 proc. badanych. Najniższy odsetek takich osób jest Serbii i wynosi 34,3 proc.

Czy lojalność się jednak opłaca? Jednym z bardziej interesujących odkryć badania jest fakt, że nowo zatrudnieni pracownicy, definiowani jako pracujący dla jednego pracodawcy krócej niż rok, mają najbardziej intensywne odczucie, że lojalność się opłaca. Z drugiej strony osoby pracujące obecnie dłużej niż 5 lat uważają, że firma nie nagradza ich już w żaden wyjątkowy sposób. Tym samym badanie potwierdziło trend, że najskuteczniejszą strategią na podwyższenie dochodów jest zmiana pracy lub szukanie możliwości dorobienia poza miejscem pracy. Lojalność na dłuższą metę oznacza finansową stagnację.

Źródło: Informacja prasowa Monster Polska