PersonelPlus 1 2020 SRODEK str 1 120 spady 5mm 55 Mind mapa ze styczniowego "Personelu Plus" (1/2020) obrazuje wyzwania związane z budowaniem candidate/employee experience (CX/EX). Czym jest CX/EX, jak się za ten proces zabrać, jakich wyzwań się spodziewać, na czym się skupiać i dlaczego w ogóle warto podejmować działania w tym zakresie? Więcej na ten temat przeczytają Państwo w styczniowym numerze. Kluczowe elementy, na które w tym procesie warto zwrócić uwagę przedstawiamy na mind mapie. Zapraszamy do inspirującej podróży.

PersonelPlus 12 2019 SRODEK str 1 120 spady 5mm 49 Mind mapa z grudniowego "Personelu Plus" (12/2019) obrazuje aktualne trendy i wyzwania na rynku pracy oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kluczowe elementy, na które warto zwrócić uwagę, a o których przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

mind map 11 2019Mind mapa z listopadowego "Personelu Plus" (11/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z zatrudnianiem osób z niepełenosprawnościami, przedstawiając jednocześnie dobre praktyki w tym obszarze. Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z najbardziej niedocenionych zawodowo grup społecznych i cały czas stanowią niewykorzystany potencjał (ponad 1,2 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez zatrudnienia!). Przy odpowiednim zaangażowaniu pracodawców, a także ułożeniu procesów biznesowych z instrumentami polityk publicznych, co najmniej 400 tys. z tych osób może zasilić rynek pracy w perspektywie najbliższych lat. 

mind map 10 2019 cyfrowa transformacjaMind mapa z październikowego "Personelu Plus" (10/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z wdrażaniem w polskich organizacjach cyfryzacji. Jak rozumieć transformację cyfrową? Jakie kompetencje potrzebne są pracownikom, aby byli w stanie zaangażować się w proces transformacji? Jakie są obawy i bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych i cyfryzacją procesów?  Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.

PersonelPlus 09 2019 SRODEK str 1 120 spady 5mm 41Mind mapa z wrześniowego "Personelu Plus" (09/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z wdrażaniem w organizacji działań rozwojowych z sensem - i to w różnych perspektywach. Rozwój bowiem można postrzegać wielowymiarowo. Co jest jego sednem, jak sprawić, by miał on sens? Po co w ogóle podejmujemy działania w tym obszarze? Jakie ma to przynieść efekty? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.

PersonelPlus 08 2019 MindMapaMind mapa z sierpniowego "Personelu Plus" (08/2019) obrazuje wyzwania jakie wiążą się z uczynieniem HR-u strategiczną funkcją organizacji. Jak stać się liderem zmian – zarówno na własnym podwórku, jak i w całej firmie? Jak być uważnym człowiekiem renesansu , a także wchodzić w buty innych, wychodzić poza swoją strefę komfortu, wsłuchiwać się w potrzeby pracowników i klientów? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.

PersonelPlus 07 2019 SRODEK mind mapaMind mapa z lipcowego "Personelu Plus" (07/2019) obrazuje wyzwania firm, w tym działów HR związane z wdrażaniem systemów premiowych. Systemy premiowe z pewnością wymagają dobrego przemyślenia i ustalenia właściwego celu, jakiemu mają służyć. Od czego zacząć? Czego wymaga wdrożenie? Czy i dlaczego warto? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Tu zapraszamy do inspirującej wizualnej podróży.

PersonelPlus 06 2019 SRODEK str 1 120 spady 5mm 33Mind mapa z czerwcowego "Personelu Plus" (06/2019) obrazuje wyzwania firm, w tym działów HR związane z wdrażaniem pracowniczych planów kaptiałowych (PPK). Od lipca 2019 r. do wdrożenia PPK będą zobowiązane podmioty zatrudniające na 31.12.2018 r. co najmniej 250 pracowników. Od czego zacząć? Jak sobie poradzić z wdrożeniem? Jak szukać plusów i przekładać je na dobry wizerunek firmy? Jak komunikować PPK pracownikom? Kogo zaangażować w projekt? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

PersonelPlus 05 2019 SRODEK str 1 120 spady 5mm 47Mind mapa z majowego "Personelu Plus" (05/2019) obrazuje wyzwania HR-owców związane ze zmianą pracy. Jak sobie z tą sytuacją radzić? Jak zawczasu przygotować się na zmianę pracy? Czy HR-owcom łatwiej szukać pracy? Jak świadomie zarządzać swoją karierą? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

mind mapa PersonelPlus 04 2019 SRODEK str 1 120 spady 5mm 51Mind mapa z kwietniowego "Personelu Plus" (04/2019) obrazuje wyzwania związane z budowaniem zdrowej organizacji. Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy? Jakie są jej przejawy i jak im przeciwdziałać? Dlaczego zakaz dyskryminacji powinien być podstawą zarządzania ludźmi? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

Strona 1 z 2

Please publish modules in offcanvas position.