Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2019

orzecznictwo sadow polskichPrawo upadłościowe – pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 28 lutego 2019 r., V CSK 632/17

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2019

orzecznictwo sadow polskichPrzesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej banku w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie egzekucji z rachunku bankowego. Sposób uzyskania przez komornika od banku informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 listopada 2017 r., II CSK 113/17

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2019

orzecznictwo sadow polskichUstalenie dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości w przypadku utraty mocy obowiązującej dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 maja 2018 r., II CSK 461/17

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2019

orzecznictwo sadow polskichForma przebaczenia po sporządzeniu testamentu zawierającego wydziedziczenie. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 października 2018 r., III CZP 37/18

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2019

orzecznictwo sadow polskichZawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2019

orzecznictwo sadow polskich

Brak szkody po stronie wierzyciela, a obowiązek zapłaty przez dłużnika zastrzeżonej kary umownej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2017 r., I ACa 259/17

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2019

orzecznictwo sadow polskich

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 330/14
Pełnomocnictwo jako zabezpieczenie wierzytelności. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 330/14

 

 

 

 

 

 

Strona 2 z 4