Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2018

orzecznictwo sadow polskichWyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 maja 2017 r., V CSK 506/16

dr hab. Andrzej Szlęzak, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie
radca prawny

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2018

orzecznictwo sadow polskich

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16

Glosa – dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK, LL.M

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2018

orzecznictwo sadow polskich

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16

Glosa – dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
profesor na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2018

orzecznictwo sadow polskich

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16

Glosa – dr Tomasz Jasiakiewicz
asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2018

orzecznictwo sadow polskich

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2017 r., III CZP 3/17
Glosa – Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2018

orzecznictwo sadow polskich

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015 r., III CZP 91/15

Glosa – Zbigniew Kuniewicz
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

 

 

 

 

Strona 3 z 4