Wysoki poziom merytoryczny czasopism jest gwarantowany udziałem wybitnych ekspertów w procesie recenzowania i opiniowania artykułów przeznaczonych do publikacji.

Do grona recenzentów należą: