Czasopisma Wolters Kluwer występują w wykazie czasopism naukowych, opublikowanym zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2015 r.

Publikacja artykułu w czasopismach znajdujących się w tym wykazie umożliwia autorowi uzyskanie określonej liczby punktów.

Do czasopism tych należą: