Miesięcznik


Przegląd Podatkowy

Slider
Przeglad Podatkowy Wprowadzenie
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.

ISSN: 0867-7514
Miesięcznik wydawany od 1991 r. „Przegląd Podatkowy” jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Artykuły są pogrupowane w poszczególnych działach. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako „Temat miesiąca” . Pozostałe artykuły (analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych, komentarze do aktów prawa podatkowego) zamieszczane są w działach: „Podatki” , „Ordynacja Podatkowa” , „Kontrola skarbowa” , „Postępowanie administracyjne” , „Postępowanie przed SA” i „Postępowanie egzekucyjne” , „Zdania odrębne” (w którym publikowane są artykuły poświęcone zdaniom odrębnym do orzeczeń sądów administracyjnych, w szczególnie ważnych dla podatników kwestiach).
Mlotek Sedziowski 00047
Dział „Orzecznictwo” zawiera przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. Szczególną wartość opracowań orzeczeń sądowych TSUE zamieszczanych na łamach „Przeglądu Podatkowego” stanowi omówienie znaczenia tych rozstrzygnięć w kontekście odpowiednich krajowych regulacji prawa podatkowego. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział „Precedensowe sprawy” , w którym przedstawiane są szczególnie ważne – przełomowe dla podatników – orzeczenia, opisane przez pracowników kancelarii reprezentujących stronę przed sądem.
Pozostałe działy to:

„Głos doradców podatkowych” , „Profesjonaliści o Podatkach” , „Praktyka zawodowa” – w których omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące korporacji doradców podatkowych, w szczególności wykonywania tego zawodu i organizacji kancelarii doradcy podatkowego, ważne konferencje, sympozja i inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych; „Praktyka skarbowa” – gdzie przedstawiciele organów podatkowych komentują zagadnienia wzbudzające liczne wątpliwości podatników; „Legislacja – opinie i komentarze” – w którym są prezentowane i obszernie omawiane projekty aktów prawnych istotne dla podatników; „Aktualności z Brukseli” .
W „Przeglądzie Podatkowym” publikowane są także recenzje komentarzy i monografii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Podatkowy” Autor otrzymuje 6 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,50).

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy” w 2017 r. byli:

sędzia NSA Adam Bącal
sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska
dr Hanna Filipczyk
dr Sławomir Krempa
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
doradca podatkowy Dariusz M. Malinowski
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr Jowita Pustuł
dr hab. Dariusz Strzelec
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul
sędzia NSA Sylwester Marciniak


 

 

 

 

 

 

 

Rada programowa

W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatkowy” wchodzą:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Piotr Żarski

Aktualności

  
 • XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego "Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?"

  W dniach 24-25 marca 2018 r. odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego pod tytułem "Kierunki reform w prawie podatkowym – dokąd zmierza ustawodawca?" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • 
 • Przegląd Podatkowy 3/2018

  Błażej Kuźniacki, Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitałuAutor przeprowadza wnikliwą i obszerną analizę zmian w przepisach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (controlled foreign companies − CFC), obowiązujących od 1.01.2018 r., a wynikających z implementacji postanowień dyrektywy Rady (UE) 2016/1164…

 • 
 • Przegląd Podatkowy 2/2018

  Michał Thedy, Michalina Opoka, Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych Od 1.01.2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono podział na dwa źródła przychodów: przychody z tytułu zysków kapitałowych i przychody z pozostałej działalności. Podatnicy muszą zakwalifikować osiągnięty przychód do jednego z tych źródeł…

 • 
 • Trwa VII edycja konkursu Lider Księgowości 2018

  W dniu 2 listopada 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości. Jego organizator – Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska już po raz siódmy zaprosiło wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.