Miesięcznik


Przegląd Podatkowy

Slider
Przeglad Podatkowy Wprowadzenie
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.

ISSN: 0867-7514

Miesięcznik wydawany od 1991 r. „Przegląd Podatkowy” jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Artykuły są pogrupowane w poszczególnych działach. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako „Temat miesiąca” . Pozostałe artykuły (analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych, komentarze do aktów prawa podatkowego) zamieszczane są w działach: „Podatki” , „Ordynacja Podatkowa” , „Ceny transferowe” , „Postępowanie administracyjne” , „Postępowanie przed SA” i „Postępowanie egzekucyjne” , „Zdania odrębne” (w którym publikowane są artykuły poświęcone zdaniom odrębnym do orzeczeń sądów administracyjnych, w szczególnie ważnych dla podatników kwestiach).

Mlotek Sedziowski 00047

Dział „Orzecznictwo” zawiera przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. Szczególną wartość opracowań orzeczeń sądowych TS zamieszczanych na łamach „Przeglądu Podatkowego” stanowi omówienie znaczenia tych rozstrzygnięć w kontekście odpowiednich krajowych regulacji prawa podatkowego. 

Pozostałe działy to:

„Głos doradców podatkowych” , „Profesjonaliści o Podatkach” , „Praktyka zawodowa” – w których omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące korporacji doradców podatkowych, w szczególności wykonywania tego zawodu i organizacji kancelarii doradcy podatkowego, ważne konferencje, sympozja i inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych; „Praktyka skarbowa” – gdzie przedstawiciele organów podatkowych komentują zagadnienia wzbudzające liczne wątpliwości podatników; „Legislacja – opinie i komentarze” – w którym są prezentowane i obszernie omawiane projekty aktów prawnych istotne dla podatników; „Aktualności z Brukseli” .
W „Przeglądzie Podatkowym” publikowane są także recenzje komentarzy i monografii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Podatkowy” Autor otrzymuje 6 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,50).

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Przegląd Podatkowy", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy” w 2017 r. byli:

sędzia NSA Adam Bącal
sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska
dr Hanna Filipczyk
dr Sławomir Krempa
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
doradca podatkowy Dariusz M. Malinowski
sędzia NSA Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr Jowita Pustuł
dr hab. Dariusz Strzelec
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul
 

 

 

 

 

 

 

Rada programowa

W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatkowy” wchodzą:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Piotr Żarski

Archiwum

  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r.

  Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji. Obrady zostaną poświęcone zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

 • 
 • Poznaliśmy Lidera Księgowości 2018!

  Sylwia Loręcka z Włoszczowej została Liderem Księgowości 2018. O ten prestiżowy tytuł w 5-miesięcznych zmaganiach walczyło ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 13.04.2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VII edycji konkursu Lider Księgowości.

 • 
 • Przegląd Podatkowy 4/2018

  dr hab. prof. UMK Krzysztof Lasiński-SuleckiZakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva Autor przedstawia regulację dotyczącą zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków wynikającą z dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 
 • Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.