Przegląd Prawa Publicznego 6/2019

przeglad prawa publicznego no

Nieracjonalność działań prawodawcy jako jedna z przyczyn niepoprawności prawa. Wybrane przykłady z prawa administracyjnego, karnego i prawa pracy

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Prawa Publicznego 4/2019

przeglad prawa publicznego no

Odwołania biblijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i opiniach rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2