Zgodnie z niedawno opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach liczba punktów za publikację w przypadku więszkości czasopism Wolters Kluwer znacznie wzrosła, w porównaniu z poprzednim wykazem. Poniżej prezentujemy ich listę z nową punktacją:

Czasopismo Liczba punktów za publikację
Europejski Przegląd Sądowy 11
Finanse Komunalne 7
Glosa 11
Krajowa Rada Sądownictwa 5
Orzecznictwo Sądów Polskich 11
Państwo i Prawo 13
Polski Proces Cywilny 6
Przegląd Podatkowy 6
Przegląd Prawa Handlowego 11
Przegląd Prawa Publicznego 7
Przegląd Sądowy 11
Samorząd Terytorialny 11
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 8
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 13