Miesięcznik


Samorząd Terytorialny

Slider
Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Od 2004 roku pismo organizuje doroczny Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowany przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

ISSN 0867-4973

Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Samorząd Terytorialny” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (51,35).

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Kolegium redakcyjne

Archiwum

  
 • Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

  W XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zostały nagrodzone:

 • 
 • Samorząd Terytorialny 10/2017

  „Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i…

 • 
 • Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XV doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.Zobacz…

 • 
 • Samorząd Terytorialny 9/2017

  Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2017 r. byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr Michał Bitner
 • dr Maciej Dercz
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • Krzysztof Gruszecki
 • dr Krzysztof Horubski
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • prof. dr hab. Maria Jastrzębska
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UWr
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Koźbiał
 • dr hab. Piotr Lisowski
 • dr Jarosław Maćkowiak
 • dr Katarzyna Małysa-Sulińska
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
 • dr Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. PWSZ w Legnicy
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • dr hab. Mariusz Swora
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Anna Wierzbica
 •  

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • prof. dr hab. Teresa Rabska
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW
 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.