Przegląd Podatkowy 9/2020

PP 09 2020 Jedynka 000mala

Czego nowego dowiedzieliśmy się o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej? Wyrok TS, C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

Przegląd Podatkowy 1/2020

PP 01 2020 Jedynka 000mala

Obligatoryjny split payment: zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4