Państwo i Prawo 2/2019

panstwo i prawo

Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina a problem klauzul generalnych. Klauzule generalne jako odesłania wewnątrzsystemowe

 

 

 

 

 

Strona 1 z 3