Jak zwykle wakacje kończą się zbyt wcześnie. Przed nami rok szkolny 2015/2016, a w nim nowe wyzwania i wciąż aktualne problemy. Witamy znajomych przedszkolaków i ich rodziców, z podobną troską i życzliwością przyjmujemy nowych wychowanków. Pierwsze dni w przedszkolu i szkole są ważnym okresem w procesie adaptacji. Małgorzata Stańczyk pisze o koncepcji adaptacji realizowanej w warszawskim przedszkolu „Zielona Wieża”, w której dzieci, rodzice i nauczyciele są równie ważni.Justyna Józefowicz w artykule zatytułowanym Rodzice w przedszkolu stawia ważne pytania, po co rodzicom przedszkole i co przedszkolu mogą dać rodzice. Jej rozważania koncentrują się na problemie komunikacji stanowiącym podstawę dobrej współpracy. Przedszkole i szkoła to miejsca, w których relacje międzyludzkie – a w nich współpraca i współdziałanie, ale także rywalizacja – są codziennością.
Marta Molińska i Aleksandra Kram w artykułach omawiających, jak przygotować pięciolatki do udanego startu szkolnego, a sześciolatki do przekroczenia w przyszłości progu klasy IV, zastanawiają się, kim dla przedszkolaka jest, a kim może i powinien być nauczyciel przedszkola oraz jak zmieniają się relacje nauczyciel-dziecko w trakcie przedszkolnej edukacji. Ponadto w artykule Ważne, że razem – o współzawodnictwie i współpracy w klasie analizują problemy kontaktów rówieśniczych i udzielają wielu praktycznych rad.
Ważnym partnerem przedszkola i szkoły w procesie edukacji są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. O korzyściach i trudnościach ich współpracy oraz o tym, jak ją zbudować, piszą Ewa Maksymowska i Magdalena Bochenek.
Edukacja i wychowanie dzieci w duchu Korczaka to kolejny interesujący tekst, w którym Barbara Röhrborn pokazuje, jak wciąż żywa – także w edukacji małych dzieci – jest pedagogika Korczakowska. Autorka podaje przykłady współczesnych placówek edukacyjnych, w których w pracy z dziećmi są stosowane rozwiązania wypracowane przez Janusza Korczaka, np. różne formy współdecydowania dzieci i dorosłych o codziennym życiu w placówce.
Od 1.09.2015 r. dzieci pięcioletnie w przedszkolach będą się obowiązkowo uczyć języka obcego, a od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem tym będą już objęte wszystkie przedszkolaki. Joanna Kołakowska z Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC odpowiada na pytanie, kto może uczyć języka angielskiego w przedszkolu i jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje.
W dziale z praktyki Agata Sandacz, nauczycielka legionowskiego przedszkola, z pasją opowiada, jak rozbudza w „małych badaczach” chęć poznawania świata, dając im możliwość eksperymentowania.
1.09.2016 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, oddziały przedszkolne w szkołach zostaną przekształcone w przedszkola. Razem ze szkołą będą tworzyły zespół. Agata Piszko komentuje tę zmianę, pisząc o prawnych aspektach funkcjonowania przedszkola w szkole. W kalendarium przypominamy o wybranych zadaniach dyrektora przedszkola. Pełny ich wykaz znajdą Państwo w serwisie Prawo Oświatowe

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Aleksandra Kram Marta Molińska, Od instruktora do mediatora – kim dla dziecka jest nauczyciel?
Aleksandra Kram Marta Molińska, Ważne, że razem – o współzawodnictwie i współpracy w klasie
Barbara Röhrborn Edukacja i wychowanie dzieci w duchu Korczaka

Prawo dla przedszkola

Agata Piszko Prawne aspekty funkcjonowania przedszkola w szkole

Z praktyki

Justyna Józefowicz Rodzice w przedszkolu
Nowy rok przedszkolny z Progman iPrzedszkole
Magdalena Bochenek Ewa Maksymowska, Korzyści ze współpracy PPP z przedszkolem
Agata Sandacz Mali badacze w akcji
Małgorzata Stańczyk Akcja adaptacja