Drodzy Czytelnicy!

Wkrótce wiosna, a przed nami trudne, budzące wiele emocji zadania. Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, także oświatowej. Ostatnie zmiany, a szczególnie uprawnienie rodziców do decydowania o tym, kiedy ich dziecko rozpocznie naukę w klasie I, stawiają przed nauczycielami, dyrektorami przedszkoli, a przede wszystkim rodzicami poważne wyzwania. Omawianie bieżącego numeru zacznę nietypowo – od działu Z praktyki.


Pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł Danuty Elsner Systemowe myślenie pilnie potrzebne, którego celem jest zachęcenie dyrektorów do odejścia od postrzegania spraw przedszkola lub szkoły jako jednostkowych, indywidualnych problemów na rzecz traktowania ich jako elementów większej całości. Wybór miejsca edukacji dzieci sześcioletnich to wspólny problem rodziców, przedszkola i szkoły, który wymaga wyjścia poza własne interesy placówki. Wybierając dla sześciolatka edukację w klasie I, często podkreślamy osiągnięcia dziecka, które czyta, podejmuje próby pisania lub pisze. Obserwując dziecko, warto zwrócić uwagę, jak nawiązuje relacje z rówieśnikami, jak radzi sobie w różnych sytuacjach. Marta Molińska i Aleksandra Kram w artykule Trudne sytuacje a poczucie zaradności u dzieci podpowiadają, jak uczyć dzieci samodzielności poprzez stawianie przed nimi różnorodnych wyzwań. Często nie doceniamy roli, jaką w naszym życiu odgrywają emocje. Dziecko świadome swoich emocji i wyposażone w kompetencje konstruktywnego radzenia sobie z nimi to dziecko z pozytywnym obrazem siebie, gotowe poznawać świat i osiągać sukcesy, piszą Weronika Perz i Katarzyna Wanio w artykule Dziecko w świecie emocji.
Szczególnie ważnym elementem podejmowanych przez rodziców decyzji o pozostawieniu sześciolatka w przedszkolu lub posłaniu do szkoły podstawowej będzie opracowana przez nauczyciela przedszkola informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I, wydana na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci. Informacja ta jest dokumentem sporządzanym w sposób określony w rozporządzeniu MEN. Pisze o tym Piotr Gąsiorowski w artykule Diagnoza przedszkolna.
Ponadto w dziale prawnym, odpowiadając na Państwa pytania, zamieściliśmy opracowania Beaty Ciężkiej Nowe rozporządzenia w prawie oświatowym i Agaty Piszko Kwalifikacje nauczycieli języka obcego w przedszkolach.
Szczególnej uwadze wszystkich polecam wywiad Małgorzaty Stańczyk z Marią Keller-Hamelą, wiceprezeską Fundacji Dzieci Niczyje, pod tytułem Chrońmy dzieci. Znajdziecie w nim Państwo wiele cennych wskazówek i odpowiedzi na pytania, kiedy możemy podejrzewać, że dziecko jest ofiarą przemocy, jakie symptomy powinny zwrócić naszą uwagę, jak interweniować, w jaki sposób placówka przedszkolna może podjąć działania zapobiegające krzywdzeniu dzieci.
Nasz wiosenny numer „Przed Szkołą” kończymy refleksyjnym felietonem Klemensa Stróżyńskiego z cyklu Edukacja w Krainie Czarów pt. Ogrody Edukacji.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Anna Jakubiec, Nowa gazetka ścienna dla Rodziców i Pedagogów  s. 4
Małgorzata Stańczyk, Chrońmy dzieci s. 4
Aleksandra Kram, Marta Molińska, Trudne sytuacje a poczucie zaradności u dzieci s. 8
Weronika Perz, Katarzyna Wanio, Dziecko w świecie emocji  s. 12

Prawo dla przedszkola

Beata Ciężka, Nowe rozporządzenia w prawie oświatowym s. 16
Piotr Gąsiorek, Diagnoza przedszkolna s. 22
Agata Piszko, Kwalifikacje nauczycieli języka obcego w przedszkolach s. 24

Z praktyki

Danuta Elsner, Systemowe myślenie pilnie potrzebne s. 28

O projektach

Zdrowe żywienie w przedszkolu s. 30

Felieton

Klemens Stróżyński, Ogrody Edukacji s. 32