Przed nami wakacje, czas odpoczynku dla dzieci i dorosłych. Wyjazdy, spacery, częste przebywanie na powietrzu to okazja do podejmowania przez dzieci i dorosłych różnych działań sprzyjających badaniu i poznawaniu środowiska przyrodniczego, kulturowego, społecznego. Dojrzewanie struktur mózgowych, naturalna aktywność i ciekawość badawcza dziecka  sprzyjają  rozwijaniu  sfery  poznawczej  przedszkolaka, ucznia. Procesy poznawcze: myślenie, uwaga, pamięć są u dziecka  ściśle  związane  z działaniem.  Ich  rozwój  jest uwarunkowany wieloma czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.

Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym  i Środowisko  uczenia  się  ab motywacja i poczucie kompetencji dziecka to tytuły artykułów w dziale edukacji elementarnej. Ich autorkami są absolwentki i studentki Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,  uczestniczki  Aktywnego  Małego  Uniwersytetu Latającego, w ramach którego organizowane są zajęcia i warsztaty dla uczniów z niewielkich szkół w małych miasteczkach i na wsiach, głównie w Wielkopolsce.
Matematyka w akcji to przykład kolejnej inicjatywy (projekt  IBE  Bąbel  Matematyczny)  sprzyjającej  aktywnemu i wykorzystującemu naturalną ciekawość dzieci poznawaniu zagadnień matematycznych w działaniu i zabawie. Opowiadania i bajki są lubiane przez wszystkie dzieci. Z nich także czerpią one wiedzę i doświadczenie oraz inspiracje do działania i poznawania. O poszukiwaniu sposobów na aktywną narrację bajek pisze Marcin Dębiński.
Rozwój poznawczy przedszkolaka i ucznia to temat dominujący w tym numerze „Przed Szkołą”, a także temat kolejnej  gazetki  ściennej  dla  rodziców  z cyklu  Porozmawiajmy o naszych dzieciach, którą prenumeratorzy otrzymają w lipcu.
W dziale prawnym prezentujemy obszerny artykuł Joanny  Lesińskiej  na  temat  urlopów  wypoczynkowych  nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Autorka omawia między  innymi  zasady  nabywania  prawa  do  urlopu,  rodzaje urlopów i zasady ich udzielania, uzupełniając tekst wieloma przykładami.
Zachęcam  również  do  lektury  reportażu  Włodzimierza  Kalety  na  temat  tegorocznej  rekrutacji  do  przedszkoli oraz związanych z nią problemów i znalezionych rozwiązań.
Wakacyjny numer „Przed Szkołą” kończy felieton Klemensa  Stróżyńskiego  z cyklu  Edukacja  w Krainie  Czarów, pt. Idee czy ludzie w edukacji?
W  tym  roku  już  po  raz  trzeci  zachęcamy  do  zgłaszania  kandydatów  do  tytułu  Super  Dyrektor  Przedszkola i Super  Dyrektor  Szkoły,  organizowanego  przez  nasze wydawnictwo.  Informacje  na  temat  konkursu  i sposobu  zgłaszania  kandydatów  znajdą  Państwo  na  stronie www.SuperDyrektorSzkoly.pl

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Klaudia Malinowska, Anna Mazurowska-Domeracka, Weronika Sobczak, Weronika Syska, Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym s. 4


Weronika Perz, Barbara Roszak, Katarzyna Wanio, Środowisko uczenia się a motywacja i poczucie kompetencji dziecka s. 8
Małgorzata Stańczyk, Matematyka w akcji s. 14

Prawo dla przedszkola

Joanna Lesińska, Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli s. 18

Z praktyki

Marcin Dębiński, Bajki opowiadane inaczej s. 22

O projektach

Nowe technologie w komunikacji z rodzicami s. 24

Reportaż

Włodzimierz Kaleta, Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 – problemy i rozwiązania s. 26

Felieton

Edukacja w krainie czarów
Klemens Stróżyński, Idee czy ludzie w edukacji? s. 30