Drodzy Czytelnicy!

Rozpoczynamy   nowy   rok   szkolny. W dobie wielu zmian w systemie edukacji przed dyrektorami przedszkoli i szkół stają kolejne wyzwania.  Początek  roku  szkolnego  to  również  nowe zadania  dla  rodziców,  dzieci  i nauczycieli.  Największe emocje i przeżycia towarzyszą zawsze uczniom i przedszkolakom po raz pierwszy przekraczającym progi szkoły i przedszkola.

To moment niezwykle dla nich ważny, bo  od  pierwszych  wrażeń  na  początku  ich  edukacyjnej drogi w dużej mierze zależy ich przyszły sukces edukacyjny. Edukacja to proces ciągły, bardzo przy tym ważna jest  jego  płynność  i odpowiednie  wspieranie  każdego dziecka,  na  co  zwracają  uwagę  Barbara  Syska  i Weronika  Roszak  w artykule  Gotowość  szkolna  przedszkolaka i ucznia wspólną troską rodziców i nauczycieli. Autorki podkreślają potrzebę współpracy nauczycieli i rodziców oraz udzielają praktycznych wskazówek, jak wspomagać dziecko w nowej roli ucznia.
W  kolejnym  artykule  Uczenie  zachowań  społecznych autorki Klaudia Malinowska, Weronika Sobczak i Anna Mazurowska-Domeracka  opisują,  jak  ważne  jest  prawidłowe  stymulowanie  rozwoju  społecznego  dziecka, zwracając przy tym uwagę, iż wiele zmian w funkcjonowaniu społecznym dzieci przypada właśnie na przełom wieku  przedszkolnego  i szkolnego.  Zgodnie  z decyzją MEN  o podwyższeniu  wieku  rozpoczynania  obowiązku  szkolnego  zmianie  ulega  również  podstawa  programowa  wychowania  przedszkolnego,  o czym  pisze Adrianna  Gierszewska-Steenbock  w artykule  Nauka czytania, pisania i liczenia w kontekście zmian podstawy programowej.
Artykuły  prawne  w tym  numerze  „Przed  Szkołą”: Zmiany  w Karcie  Nauczyciela  oraz  Przedszkole  z nową podstawą  programową  pozwalają  zapoznać  się  z wprowadzonymi   oraz   zapowiadanymi   zmianami   prawnymi,  które  znajdą  odzwierciedlenie  w organizacji  pracy przedszkola, zadaniach dyrektora oraz nauczycieli.
Autorki Agnieszka Bukowińska i Joanna Kwapisz dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z ubieganiem się  o grant  na  projekt  zrealizowany  w ich  przedszkolu i opisują krok po kroku wszystkie działania z tym związane.  Zachęcają  do  podejmowania  edukacyjnych  wyzwań  i korzystania  z tej  formy  pomocy  również  inne przedszkola.
O  sposobie  organizacji  przestrzeni  przedszkola  pozwalającym  wyjść  naprzeciw  potrzebom  dzieci  pisze Małgorzata  Stańczyk,  podając  przykład  nowatorskich rozwiązań w przedszkolu Zielona Wieża.
W tym numerze polecamy  również felieton o indywidualizacji  nauczania  z cyklu  Edukacja w Krainie  Czarów –Trzy  światy  Bereniki,  jak  również  kalendarium  przedstawiające najważniejsze zadania dyrektora przedszkola na najbliższe trzy miesiące.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Gotowość szkolna przedszkolaka i ucznia wspólną troską rodziców i nauczycieli, Barbara Roszak, Weronika Syska
Uczenie zachowań społecznych, Klaudia Malinowska, Weronika Sobczak, Anna Mazurowska-Domeracka
Nauka czytania, pisania i liczenia w kontekście zmian podstawy programowej, Adrianna Gierszewska-Steenbock

Prawo dla przedszkola

Zmiany w Karcie Nauczyciela, Agata Piszko
Przedszkole z nową podstawą programową – zmiany na rok szkolny 2016/2017, Monika Sewastianowicz

Z praktyki

Granty – szansa na realizację nowatorskich projektów edukacyjnych, Agnieszka Bukowińska, Joanna Kwapisz
Przestrzeń, w której dzieci się bawią i uczą, Małgorzata Stańczyk

O projektach

Obowiązki dyrektora i pracowników przedszkola podczas inwentaryzacji

Felieton

Trzy światy Bereniki, Klemens Stróżyński

Porady

Kalendarium wrzesień–listopad 2016 r.