Drodzy Czytelnicy!

Mija  kolejny,  szósty  rok  naszej  wspólnej  refleksji  nad  edukacją  elementarną  realizowaną  w przedszkolach  i szkołach  podstawowych. W 2016 r. w poszczególnych numerach kwartalnika w dziale poświęconym edukacji elementarnej prezentowaliśmy  m.in.  artykuły  dotyczące  rozwoju  dziecka  w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym:  rozwoju  emocjonalnego,  poznawczego,  społecznego  i fizycznego.  Przygotowywane były one przez doktorantki i studentki psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej. Materiały te zostały również  częściowo  wykorzystane  do  przygotowania  gazetki  ściennej  dla  rodziców  pt.  Porozmawiajmy  o naszych dzieciach.

W bieżącym numerze „Przed Szkołą” znajdują się m.in. artykuły  pt.  Znaczenie  rozwoju  fizycznego  w ogólnym  rozwoju  dziecka  oraz  Zabawa  w życiu  przedszkolaka  i ucznia. Anna  Mazurowska-Domeracka  w artykule  pt.  Rola  rodziców w edukacji dziecka wskazuje na bardzo ważną rolę rodziców  i nauczycieli  w procesie  przejścia  dziecka  od  roli przedszkolaka do roli ucznia. Życie przynosi nam ciągłe zmiany. Planowana jest kolejna  reforma  systemu  edukacji:  likwidacja  gimnazjów  i powrót  sześciolatków  do  przedszkoli.  Zgodnie  z propozycjami  MEN  obowiązek  szkolny  będzie  obejmował  dzieci od siódmego roku życia do ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Obowiązkową edukacją przedszkolną objęte będą dzieci pięcio- i sześcioletnie. O planowanych zmianach pisze Monika Sewastianowicz w artykule pt. Sześciolatki do przedszkola, młodzież do podstawówki.
Ważnym  wydarzeniem  mijającego  roku  był  III  Kongres Edukacja  i Rozwój,  w trakcie  którego  rozstrzygnięto konkurs  na  Super  Dyrektora  Przedszkola.  Kapituła  Konkursu  zdecydowała  o nadaniu  tytułu  Super  Dyrektora Przedszkola Halinie Smaroń z Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju. Pani dyrektor z zaangażowaniem organizuje współpracę z wieloma instytucjami w kraju i za granicą,  a nauczyciele,  dzieci,  jak  też  rodzice  uczestniczą w międzynarodowych programach, często zdobywając nagrody.
Wyróżnienie   otrzymała   Teresa   Popielarz,   dyrektor Przedszkola  nr  1  „Chatka  Puchatka”  z Trzemeszna.  Pani Teresa z dużym oddaniem współpracuje z całym lokalnym środowiskiem, nie tylko oświatowym. Dostrzega potrzeby dzieci  i rodziców,  podejmuje  działania  realizujące  te  potrzeby i osiąga zamierzone cele. Mogę powiedzieć, że jest dobrym  duchem  Trzemeszna.  Zachęcam  do  refleksji  nad różnymi  drogami  prowadzącymi  do  sukcesu  i ich  oceny podczas  lektury  felietonu  Klemensa  Stróżyńskiego  Droga do sukcesu w edukacji z cyklu Edukacja w Krainie Czarów.
Wszystkim autorom: naukowcom i praktykom dziękuję za miłą współpracę, życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Ewa Brańska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Edukacja elementarna

Anna Mazurowska-Domeracka, Rola rodziców w edukacji dziecka
Anna Mazurowska-Domeracka, Weronika Perz, Katarzyna, Wanio, Katarzyna Wiecheć, Zabawa w życiu przedszkolaka i ucznia
Aleksandra Kram, Marta Molińska, Znaczenie rozwoju fizycznego w ogólnym rozwoju dziecka

Prawo dla przedszkola

Agata Piszko, Dowóz dzieci – procedura
Monika Sewastianowicz, Sześciolatki do przedszkola, młodzież do podstawówki

Z praktyki

Aleksandra Kram, Marta Molińska, Przedszkolak potrzebuje ruchu

Super dyrektor przedszkola

Anna Jakubiec, Super Dyrektor 2016

O projektach

Inwentaryzacja w przedszkolu

Felieton

Klemens Stróżyński, Droga do sukcesu w edukacji

Porady

Kalendarium grudzień 2016–luty 2017 r.