Tematem przewodnim naszego marcowego numeru jest rekrutacja. Ustawodawca przygotował kilka zmian, na które zwraca uwagę Agata Piszko. W tym okresie musimy zadbać o prezentację placówki i siebie jako kompetentnego dyrektora. Kilka niezwykle interesujących wskazówek w tym obszarze daje Monika Kaczmarek-Śliwińska. W obecnych czasach strona WWW przedszkola czy szkoły również buduje pozycję i kreuje wizerunek placówki. Podpowiedzi dotyczące tego, co zrobić, aby przekazywać jak najwięcej informacji o sobie i prezentować się jako zespół profesjonalistów, przekazuje w swym artykule Maciej Klimowicz. W zagadnieniach metodycznych skupiliśmy się na kompetencjach społecznych dzieci, niezbędnych w osiąganiu sukcesów szkolnych na dalszych etapach edukacji.

Bardzo liczymy na Państwa aktywność w tworzeniu pisma. Zapraszamy zarówno do zadawania pytań, jak i dzielenia się swoją praktyką oraz propozycjami tematów, które chcieliby Państwo znaleźć na naszych łamach.

Spis treści

Inspiracje, Innowacje, Informacje

Zarządzanie i rozwój

Monika Kaczmarek-Śliwińska, Prezentacja dyrektora placówki – dzień otwarty
Maciej Klimowicz, Strona WWW to wizytówka

Meandry oświaty

Włodzimierz Kaleta, Jak gminy radzą sobie z zapewnieniem edukacji przedszkolnej?

Prawo

Agata Piszko, Nieprawidłowości przy rekrutacji do przedszkoli

Teoria a praktyka

Sandra Wilczyńska, Kompetencje emocjonalne i społeczne to warunek efektywnej edukacji

Edukacja elementarna

Magdalena Goetz, Skłócona klasa – jakie działania podjąć?
Agnieszka Pomianowska, Diagnoza gotowości szkolnej i co dalej?

Z praktyki pedagogicznej

Marcin Dębiński, Jak rozwijać u dzieci umiejętności społeczne?

Super Dyrektor Przedszkola

Anna Jakubiec , Ważna jest współpraca

Felieton

Klemens Stróżyński, Kontakty z Rodzicami

Porady

Pytania do eksperta 
Kalendarium marzec–maj 2017