To był niezwykły, pełen wyzwań rok. Chwilami czuliśmy się zagubieni, czasami wątpiliśmy. Nierzadko ogarniały nas zniecierpliwienie i frustracja. Na szczęście wszystko powoli się stabilizuje. Aby łatwiej odnaleźć się wśród nowych przepisów, przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych zmian, o których warto poinformować rodziców i nauczycieli w czasie zebrania lub posiedzenia rady pedagogicznej.

Ze względów programowych i metodycznych wskazane jest również przedstawienie nauczycielom i rodzicom różnic w nowej i dotychczas realizowanej podstawie programowej. Opracowaliśmy dla Państwa pomocne zestawienie najważniejszych zmian w obszarze edukacji przedszkolnej. W dziale prawnym znajdą Państwo informacje dotyczące niezbędnych zgód od rodziców, o które powinniśmy zadbać, przyjmując nowe dzieci. Motywem przewodnim bieżącego numeru naszego czasopisma są rodzice i adaptacja dzieci. To temat znany od lat i ciągle aktualny. Zwracamy uwagę na budowanie współpracy z rodzicami w taki sposób, aby była ona satysfakcjonująca zarówno dla nas, nauczycieli, jak i rodziców. Przyglądamy się warunkom, jakich potrzebują dzieci i rodzice, aby nasze przedszkole czy szkoła były środowiskiem sprzyjającym wszechstronnemu rozwojowi, współpracy i budowaniu dobrych relacji.

SPIS TREŚCI

Inspiracje, innowacje, informacje

Po co dziecku pies? 
Skóra do skóry 
Lekcje ze… szczęścia! 
Pierworodni mają pierwszeństwo 
Autysta z Ulicy Sezamkowej 
Jak wzmocnić mięsień zwany mózgiem?

Zarządzanie i rozwój

Małgorzata Górska, Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami pierwszaków

Prawo

Marta Handzlik, Upoważnienia, oświadczenia i zgody rodziców

Teoria a praktyka

Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis, Anna Starczewska, Rola rodziców i szkoły we wspieraniu dziecka w kryzysie rozwojowym 
Paulina Gołaska, Budowanie i umacnianie relacji rodzic – nauczyciel w edukacji

Edukacja elementarna

Ewa Osiecka, Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Meandry oświaty

Włodzimierz Kaleta, Środki unijne na realizację wychowania przedszkolnego

Z praktyki

Maciej Klimowicz, Jak zlecić wykonanie funkcjonalnej i atrakcyjnej strony? 
Agnieszka Pomianowska, Rola rodziców a rola przedszkola w adaptacji dziecka 
Mirosława Suchocka, Rodzice (w) szkole

O projektach

Anna Jakubiec, Przedszkole w środowisku lokalnym

Edukacja w krainie czarów

Klemens Stróżyński, Konsultacje Dobrej Zmiany

Porady

Pytania do eksperta 
Kalendarium czerwiec–sierpień 2017 r.