Przed nami nowy rok szkolny. Nowy w wielu aspektach –  podstawa programowa, obwody i  ustrój szkolny, przepisy. To wszystko wymaga od nas wielu działań związanych w dokumentacją. Aby ułatwić Państwu pracę, przygotowaliśmy zestawienie zmian, które powinny znaleźć się w statucie przedszkola. Przedstawiamy również omówienie najważniejszych zmian w podstawie programowej w klasach I–III, które pomoże Państwu i nauczycielom lepiej zaplanować swoje działania w kontekście trzech lat edukacji dzieci.

Wrzesień to czas planowania, co będzie dla nas ważne w tym roku, na co postawimy w rozwoju naszej placówki, a na co w naszym osobistym? Ciekawy punkt widzenia dotyczący tego, co może być naprawdę ważne, przedstawia nam Danuta Elsner w artykule Edukacyjne trofea. Praca przedszkola i szkoły nie polega tylko na prowadzeniu dokumentacji. Podstawą jest codzienna praca z dziećmi. W placówce edukacyjnej stykają się one z system oceniania. Jaki on jest? Czy wspiera potencjał dziecka i jego wiarę we własne umiejętności? Czy sprzyja budowaniu kompetencji? To zagadnienie przybliża nam artykuł w dziale Teoria i praktyka, napisany pod opieką merytoryczną prof. Anny Brzezińskiej. Czy zastanawiamy się czasem nad rolą mężczyzn w  edukacji elementarnej? Czy warto zatrudniać mężczyzn nauczycieli? Jakie znaczenie dla dzieci ma płeć osoby będącej nauczycielem? Temu zagadnieniu przygląda się Marta Majorczyk, przekonując o wartości różnorodności związanej z płcią.

Życzę Państwu dobrego nowego  roku, pełnego spokoju i obfitującego w poczucie spełnienia i radości.

Katarzyna Szczepkowska

redaktor merytoryczna

Spis treści

Inspiracje, innowacje, informacje

Więcej zabawy,  a mniej gdybania

Bezstresowe wychowanie

Córeczki tatusiów

Przemawiać, żeby  nas słuchano

Jak kontrolować swoje emocje, gdy dziecko przekracza granice?

Czy regulacja swoich zachowań  to nowa inteligencja?

Zarządzanie i rozwój

Danuta Elsner, Edukacyjne trofea

Prawo

Marta Handzlik, Upoważnienia, oświadczenia  i zgody rodziców, cz. II

Meandry oświaty

Włodzimierz Kaleta, Szkoły i przedszkola  po zmianach prawnych

Teoria a praktyka

Martyna Mistrzak, Klaudia Żudro, Czemu służy szkolne ocenianie?

Edukacja elementarna

Ewa Osiecka, Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

Marta Majorczyk, Po co mężczyzna w edukacji elementarnej?

Z praktyki  pedagogicznej

Katarzyna Leśniewska, Program współpracy z rodzicami

Małgorzata Górska, Statut wizytówką przedszkola

Edukacja w krainie czarów

Klemens Stróżyński, Dobre Wróżby

Porady

Kalendarium

Pytania do eksperta