4.2017

Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, witaliśmy dzieci, rodziców, odnajdowaliśmy się w nowym ustroju szkolnym. Przez te kilka miesięcy okrzepliśmy w naszych działaniach i… nadszedł koniec roku kalendarzowego. Dla naszej redakcji był to czas przygotowań do zmiany tytułu, w efekcie czego od nowego roku kalendarzowego kwartalnik „Przed Szkołą” będzie się ukazywał pod nazwą „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. Ten tytuł bardziej odzwierciedla charakter naszego czasopisma, zamieszczamy w nim bowiem artykuły dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku od 3. do 10. roku życia oraz zarządzania przedszkolami i klasami I–III szkół podstawowych.

Zagadnienia dotyczące wczesnej edukacji dzieci często są inne niż te, które dotyczą uczniów klas starszych. Dlatego staramy się, aby w naszym czasopiśmie znajdowali Państwo treści będące uzupełnieniem kwestii poruszanych w miesięczniku „Dyrektor Szkoły”. Cieszymy się, że doceniają Państwo tę naszą specyfikę, czego odzwierciedleniem jest rosnąca liczba prenumeratorów.

W tym numerze szczególną uwagą skupiliśmy na jednym z priorytetów MEN – podniesieniu jakości edukacji matematycznej, ponieważ to właśnie wczesna edukacja buduje podwaliny sukcesu dzieci w tym obszarze. Wśród zagadnień prawnych pojawił się temat szatni i odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy oraz zestawienie najważniejszych zmian w pomocy psychologiczno­ pedagogicznej. Dzięki Tomaszowi Garstce rozprawiamy się z jednym z mitów naszej edukacji – czytaniem globalnym.

W październiku odbył się IV Kongres Edukacja i Rozwój organizowany przez nasze wydawnictwo. Wiele osób zajmujących się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną było z nami, za co bardzo dziękujemy. Jednym z najważniejszych wydarzeń Kongresu było ogłoszenie wyników Konkursu Super Dyrektor Przedszkola i Super Dyrektor Szkoły. Tytuł Super Dyrektora Przedszkola zdobyła Pani Jolanta Kosczielny. Gratulujemy!

Spis treści

Inspiracje, innowacje, informacje

Co warto zaczerpnąć z myśli Marii Montessori?

Rodzice – odłóżcie smartfony!

Czas na wyciszenie – skuteczny czy nie?

Koniec z tabu w literaturze dziecięcej

Zarządzanie i rozwój

Danuta Elsner, Wizyta w przedszkolu

Prawo

Joanna Wrona, Wsparcie dla małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Paweł Wdowczyk, Szatnie – temat tabu

Super dyrektor

Anna Jakubiec, Super Dyrektor Przedszkola 2017

Teoria a praktyka

Joanna Reksnis, Sandra Wilczyńska, Co warto wiedzieć o rodzicach?

Edukacja elementarna

Tomasz Garstka, Nauczanie czytania metodą globalną. Fakty i mity

Małgorzata Pomianowska, Jak wspierać uczniów w rozwoju i nie zgubić ich naturalnej pasji?

Z praktyki pedagogicznej

Marcin Dębiński, Edukacja matematyczna

Marcin Sołodki, Dzieci lubią tablety!

IV Kongres  Edukacja i Rozwój

Anna Jakubiec, IV Kongres Edukacja i Rozwój: Wspólnie dla Edukacji

Edukacja w Krainie Czarów

Klemens Stróżyński, Naukowa Siła

Porady

Pytania do eksperta

Kalendarium grudzień 2017 r. – luty 2018 r.