Wczesna Edukacja 04/2018

Miło mi spotkać się z Państwem ostatni raz w tym roku. „Wczesna Edukacja” i „Dyrektor Szkoły” towarzyszyły Państwu, starając się przybliżać zmiany prawne, promując dobre praktyki, wspierając codzienne działania. Jak co roku, ważnym punktem w harmonogramie wydarzeń był Kongres Edukacja i Rozwój, współorganizowany przez nasze czasopismo. Dla mnie jako redaktora najważniejsze w czasie Kongresu jest to, że mogę spotkać się z Państwem – naszymi Czytelnikami.
Prowadzone rozmowy stają się dla nas inspiracją, pomagają dostosowywać tematykę „Wczesnej Edukacji” do Państwa potrzeb. Ważnym wydarzeniem w czasie Kongresu jest rozstrzygnięcie konkursu na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola. Promujemy w naszym czasopiśmie osoby nominowane i zwycięzców Konkursu. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć o wspaniałych placówkach, o niezwykłych osobach, z którymi wspólnie tworzymy Edukację przez wielkie E. Pełną pasji, zaangażowania i działań, które są doceniane przez wszystkich zaangażowanych: rodziców, dzieci, pracowników oraz środowisko lokalne. Dziękujemy Państwu za ten wspólny rok. Mam nadzieję, że kolejny zapowiada się spokojniej dla polskiej edukacji. Tego właśnie potrzebujemy.
Życzę w 2019 r. spełnienia wszystkiego, co dla Państwa ważne.
 
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Szczepkowska
redaktor merytoryczna kwartalnika "Wczesna Edukacja"

Spis treści

3×I

Dlaczego nie powinniśmy krzyczeć na dzieci?
Chłopiec czy dziewczynka?
Tata na pełen etat
Poczucie szczęścia

Super Dyrektor

Super Dyrektor Przedszkola 2018, Anna Jakubiec 

Zarządzanie i rozwój

W czym Ci mogę pomóc?, Danuta Elsner
Scrum – proste, innowacyjne zarządzanie, Justyna Cholewińska
Wspólnie zmieniamy edukację!, Anna Jakubiec

Prawo

RODO w praktyce, Monika Sewastianowicz

Meandry oświaty

Świętowanie Niepodległości – dobry czas na edukację o historii Polski, Włodzimierz Kaleta

Teoria a praktyka

Nauka zachowań prozdrowotnych, Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan

Edukacja elementarna

Relacje z uczniami oparte na bezpiecznej więzi, Anna Kamza
Tradycje świąteczne w edukacji, Katarzyna Ziomek

Z praktyki pedagogicznej

Jean-Jacques Rousseau i jego myśli o wychowaniu, Agnieszka Pomianowska

Felieton

Sól pedagogiki, Klemens Stróżyński

Porady

Pytania do eksperta
Kalendarium grudzień–marzec