WE 02 2019

Czerwiec to czas podsumowań mijającego roku szkolnego i jednocześnie przygotowań do kolejnego. Jednym z ważnych obszarów, który warto poddać analizie, jest edukacja włączająca. W czerwcowym numerze „Wczesnej Edukacji” piszemy o dobrych praktykach sprzyjających budowaniu akceptacji dla różnorodności, tworzeniu przyjaznego klimatu i rozwojowi wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wraz z zakończona już  rekrutacją do przedszkoli powrócił temat szczepień i liczne związane z nim pytania, np. odnośnie do propozycji, aby jednym z kryteriów przyjęć było zaświadczenie o szczepieniach. Przedstawiamy analizę legislacyjną tego zagadnienia.

W okresie letnim, gdy dzieci wiele czasu spędzają na dworze, temat bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa artykuły na ten temat Dzięki nim mogą Państwo spojrzeć na bezpieczeństwo w kontekście niezbędnych działań podejmowanych w przedszkolu lub klasach młodszych.

 

Spis treści WE 02.2019

Inspiracje, innowacje, informacje
Uczmy dzieci medytacji!
Przez śmiech do akceptacji
Zagrożenia systemu nagród?
10 światowych trendów w edukacji
Zarządzanie i rozwój
Współpraca z organem prowadzącym, Violetta  Pulwarska
Prawo
Szczepienia – wybór czy obowiązek, Monika Sewastianowicz
Meandry oświaty
Udane wakacje w przedszkolu, Włodzimierz Kaleta
Teoria a praktyka
Poczucie niższości u uczniów, Anna Izabella Brzezińska, Anna Merta, Kaja Jaskuła, 
Edukacja do bezpieczeństwa, Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan 
Edukacja elementarna
Ciekawe zajęcia na temat bezpieczeństwa, Katarzyna Ziomek 
Włączenie to nie wykluczenie, Violetta Pulwarska
Z praktyki
Ślubowanie pierwszoklasistów, Danuta Elsner 
Co z tą wczesną edukacją?, Agnieszka Pomianowska
Felieton
Dojrzeć do godności, Klemens Stróżyński
Porady
Pytania
Kalendarium