03 2019Nowy rok szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych zapowiada się spokojnie. Za nami największe reformy w tym obszarze, co nie znaczy, że na dyrektorów nie czeka  sporo obowiązków. Aby pomóc Państwu w ich realizacji, publikujemy obszerne zestawienie najważniejszych z nich. Przygotowała je Małgorzata Górska, wiążąc zadania dyrektora z ich podstawami prawnymi oraz Konwencją o prawach dziecka. Takie ujęcie tematyki pozwala na bardziej spójne działania i całościowe spojrzenie na pracę placówki.
We wrześniowym numerze „Wczesnej Edukacji” publikujemy ciekawy tekst na temat na integracji dzieci, która sprzyja nauce umiejętności współpracy i współdziałania, napisany pod opieką merytoryczną profesor Anny Brzezińskiej oraz materiały dotyczące m.in. edukacji w terenie oraz pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

Zachęcamy Państwa do uwzględnienia w swoich planach doskonalenia zawodowego Kongresu Edukacja i Rozwój, poświęconego przede wszystkim aspektom prawnym w edukacji. Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą prof. Ewa Łętowska, dr n. med. Tomasz Srebrnicki i prof. Barry Zuckerman. Zapraszamy 9 i 10.10.2019 r. do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://kongres-edukacja.pl/.

 

Spis treści
Inspiracje, innowacje, informacje
Leśne spacery na poprawę humoru
Broń się przed stresem
Zagadka leworęczności
Jak przygotować dziecko na wizytę u dentysty?
Śmiech to zdrowe relacje
Zarządzanie i rozwój
Planowanie pracy z prawami dziecka w tle, Małgorzata Górska
Teoria a praktyka
Szkoła jako przestrzeń interakcji, Jerzy Gniazdowski, Katarzyna Strojna, Michał Ziora
Edukacja elementarna
Edukacja w terenie, Katarzyna Ziomek
Praca z dzieckiem przewlekle chorym, Joanna Jarmużek
Nie taki kleszcz straszny, Anna Wierzbicka
Z praktyki pedagogicznej
Współpraca z rodzicami. Co robić, żeby się udało?, Katarzyna Leśniewska
Pozwólmy dzieciom na samodzielność, Agnieszka Pomianowska
Felieton
Czego nie robić, Klemens Stróżyński
Porady
Pytania do eksperta
Kalendarium